1. Gebruik van cookies

2.1. Onze website maakt van gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden op het moment dat de website wordt bezocht. Deze cookies vergemakkelijken en versnellen de toegang tot onze website.

Bepaalde cookies hebben een louter technische functie, en dienen louter voor de opslag van informatie, waarmee verder niets wordt gedaan. Andere cookies zijn strikt noodzakelijk om onze applicaties te doen functioneren en de door de gebruiker gevraagde dienstverlening te garanderen. Bepaalde cookies woerden gebruikt om de inhoud van uw bestelling op de webshop bij te houden, of om bezoekersstatistieken te genereren. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

Voordat u onze website bezoekt, wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor het gebruik van cookies. U kan het gebruik van cookies weigeren, maar dan zullen bepaalde applicaties niet beschikbaar zijn en kunnen wij onze dienstverlening niet garanderen.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode zodat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

1.1.Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies:

– Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen.

– Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.

– Facebook pixel: dit is een stukje code die we op onze website plaatsen om uw voorkeuren en uw App-activiteiten te analyseren, zodat we u eventueel via facebook kunnen opnieuw kunnen benaderen via een advertenties op maat.

2. Verwerking persoonsgegevens

3.1 Wij behandelen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Hierna: Algemene Verordening gegevensbescherming)

3.2 Bij bepaalde verrichtingen op onze website zal gevraagd worden naar uw persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om de door u gevraagde dienstverlening te garanderen. (Het plaatsen van een boeking, de aankoop van een voucher, of het intekenen op Last-Minute deals.

Wij zullen geen gegevens verwerken waarvoor geen toestemming wordt gevraagd, of dewelke niet noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Welke gegevens wij verwerken, alsook om welke doeleinden wij dit doen, en op basis van welke de rechtsgronden dit gebeurt, vindt u terug in onze privacyverklaring dewelke ook vrij consulteerbaar is op onze website. https://instituutbaine.lifestylebooking.be/nl/privacy-policy

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifieren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd. Hiervoor volstaat een mailtje naar rita.vanhoof@skynet.be

U heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 | 1000 BRUSSEL

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Tel | +32 (0)2 274 48 00

Fax | +32 (0)2 274 48 35

3. Geschillen

Geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.